De Weinschenker
kijken ruiken smaken

Proefpagina 3 met de beschrijving descriptief wijnproeven

Proefpagina 1   Proefpagina 2   Proefpagina 4   Proefpagina 5   Proefpagina 6   Proefpagina 7

Een radicale manier om een goede wijn te vinden: Het Johnsonsystem II
Een wijngebed van een wijnliefhebber: Wijngebed

Proeven van wijn  Ik heb hier enkele wijnproef formulieren ingebracht, die ik in de loop van de tijd heb gezameld. Enkelen zijn "verschrikkelijk" uitgebreid en in de huidige tijd ook niet meer met alle facetten te handhaven.
Maar een ding is zeker: Wijnliefhebbers, die de meest gebruikelijke termen om wijn te beschrijven of beter gezegd: aan te duiden niet kennen, die missen toch het meest indrukmakende bij de wijn, namelijk de pozie, de levenskracht en gepaard gaande hiermee de echte voldoening van wijn.
Er is, behalve het eigen genot aan de wijn, niets maar ook niets boeiender dan aan welwillende gelijkgezinden op de juiste manier uit te leggen, hoe wijn smaakt, geurt en afgaat.
Wijn kan als dorstlesser gelden maar gelijktijdig is het toch echt geen moeite om tijdens het "drinken" en kort daarna eens "na te gaan" en "na te denken" wat was dat voor een smaak, of wat is dat voor een wijn: ken ik die? klopt het met het etiket of wat ik ervan verwacht had ?

Kijkt of proeft u maar.
M
eestal is dat "nadenken", niet nodig: De wijn dwingt als het ware een bewustwording aan welbekende of onbekende geuren en smaken.
In deze zin wens ik u het hele leven aangename proeverijen.

Beschrijving descriptief wijnproeven
H
et formulier voor descriptief wijnproeven is om drie redenen nuttig.
In de eerste plaats wordt het resultaat van een proefsessie vastgelegd zodat de gegevens ook op een andere plaats en op een andere tijd voor andere personen bruikbaar zijn.
In de tweede plaats dient het proefformulier als een geheugensteuntje voor de proever. Die weet nu precies welke punten moeten worden beoordeeld.
In de derde plaats zijn de resultaten van meerdere proevers bij het gebruik van een zelfde proefformulier vergelijkbaar omdat de proevers dezelfde elementen van een wijnbeoordelen en zij hun bevindingen op eenzelfde manier vastleggen.
Een proefformulier moet bondig zijn, duidelijk, volledig en overzichtelijk. Het formulier voor commercieel wijnproeven voldoet ruimschoots aan deze eisen. Er hoeft alleen maar te worden beoordeeld aan welk profiel de wijn voldoet en wat de meest geschikte verkoopprijs is. Maar hoe ruimer de doelstelling is die bij het proeven wordt nagestreefd, hoe moeilijker het is om aan deze eisen te voldoen.
Omdat het descriptief, of beschrijvend, wijnproeven zoveel omvattend is (het zo volledig mogelijk beschrijven van een wijn zoals wij die met onze zintuigen kunnen waarnemen), levert een proefformulier hiervoor nogal wat moeilijkheden op. Om toch een overzichtelijk formulier te verkrijgen, moeten er wel concessies worden gedaan aan de volledigheid. Niet alle aspecten die in het voorgaande zijn beschreven, kunnen in het formulier worden opgenomen, wil het formulier nog hanteerbaar zijn.
Uit het formulier dat hierna wordt gegeven zijn daarom een aantal punten weggelaten, die vaak niet bij de analyse worden betrokken. Om dit gemis op te vangen is er zowel bij het uiterlijk,als bij de geur en de smaak, gelegenheid voor de proever om aanvullende opmerkingen te plaatsen. Evenals aan het slot van het formulier.
Bij het invullen kan de proever kiezen uit twee mogelijkheden. De eerste is dat men bij ieder aspect, zoals de kleurintensiteit, de finesse en noem maar op, een woord markeert uit het rijtje dat erachter is gegeven. Een voordeel is dat de proever niet zelf hoeft te zoeken naar woorden die het beste zijn bevindingen weergeven.
Ook gebruiken alle proevers bij deze methode dezelfde woordenschat,wat de kans op verwarring vermindert. Een ander voordeel is dat een vast rijtje van woorden de latere verwerking en de resultaten vereenvoudigt. Men kan zelfs de QDA toepassen door bij de verwerking de termen te vervangen door cijfers.
De andere mogelijkheid is dat de proever geen termen kiest uit de rijtjes, en iedere keer zelf een beschrijving geeft op de stippellijntjes. Voordeel hiervan is dat de proever in alle vrijheid zijn oordeel heel nauwkeurig en individueel kan formuleren. De termen uit de rijtjes kennen immers ook hun beperkingen. Deze mogelijkheid mist echter de voordelen van de invuloefening.

Formulier voor het descriptief wijnproeven  (voorpagina):

  vanaf deze 2 streepjes naar beneden markeren:
- -
Proever: Proefdatum:

Oogstjaar en wijnnaam:

Druivensoort:

Klasse: Prijs:

Geleverd van: Datum levering:

Uiterlijk Kleur-intensiteit: bleek licht gematigd middelmatig; duidelijk vol intens diep donker Tint bij witte wijn: groenig kleurloos witgoud vurenhout oker bruinachtig (rosé)roze uienschil Tint bij rode wijn: violet mauve karmijn granaat scharlaken tuilé oranje Helderheid: fonkelend helder transparant wazig mat gesluierd mistig melkachtig korrelig troebel
Koolzuurgas: stil gashoudend parelend sprankelend crémant mousserend
Aanvullingen kleur:


Geur onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep Geurgroepen balsemachtig: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol branderig: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep dierlijk: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep etherisch: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep floraal: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep fruitig: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep gekruid: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep houtachtig: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep plantaardig: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep Afzonderlijke geuren: (meerdere keuzes mogelijk) terpentine hars geroesterd rokerig gebrand
zwavel alcohol papier ethylacetaat kunststof stalgeur vis muskus rottend fruit zuivel gist
snijbloemen bloesems honing Europees fruit klein fruit; tropisch fruit gedroogd fruit noten kaneel
gedroogde kruiden paddestoelen leer tabak kruidnagels specerijen eikenhout zoethout salmiak
eikenhout houtkrullen zoethout salmiak vanille geranium rottende plant gemaaid gras hooi bladeren Finesse: grof lomp bot eenzijdig neutraal fijn elegant subtiel geraffineerd delicaat ragfijn Zware geuren: onmerkbaar licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep
Aanvullingen geuren:


- - -
  Tot de drie streepjes hierboven de voorpagina markeren
  en vanaf de 4 treepjes hieronder de achterpagina.
- - - -
Smaak Intensiteit: licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens diep Structuur zoet: neutraal rond mals soepel plat vettig dik honingachtig weeg
half moelleux liquoreux Structuur zuren: neutraal droog fris mager rins onrijp schraal groen zuur
scherp agressief Structuur bitter: neutraal stroef hard wrang ruw bitter uitdragend astringent
Aanvullingen structuur:


Evenwicht: per blokje: - links = minder zuren, rechts = meer zuren.
Bovenste regels = veel zoet, onderste regels = weinig zoet - middelmatig bitter - weinig bitter
Witte of rosé wijn
zoetig
week
slap
krachteloos
waterachtig
weeg
vettig
plat
licht
dun
liquoreux
moelleux
honingachtig
halfzoet  soepel
vol   fris
droog
mager
rond
onrijp
groen
krachtig
levendig
rins
zuur
scherp
Rode wijn
veel bitter
middelmatig bitter
weinig bitter
mollig
romig
bitter
dik
vol
stroef
zwaar
hard
ruw
vettig
soepel
laf
rond
evenwichtig
onrijp
plat
licht
mager
slap
vormloos
dun
gespannen
fris
groen

Overige observaties: (meerdere keuzes mogelijk) neutraal mager dun schraal wrang
drogend scherp tintelend prikkelend stringent agressief vloeiend rond vol mollig dik vettig
stroperig chaud te warm geserveerd  te koud geserveerd
Aróme de bouche - intensiteit: licht gematigd middelmatig duidelijk vol intens
- samenstelling: (meerdere keuzes mogelijk) onduidelijk floraal balsemachtig branderig
chemisch dierlijk etherisch  fruitig gekruid  houtachtig
- finesse: grof lomp bot eenzijdig neutraal fijn elegant subtiel geraffineerd delicaat
Afdronk duur: zonder zeer kort kort nazingend lange afdronk zeer lange afdronk aanhoudend
- samenstelling: (meerdere keuzes mogelijk) onduidelijk balsemachtig branderig
chemisch dierlijk etherisch floraal fruitig gekruid houtachtig plantaardig chaud
rond moelleux droog schraalstroef astringent tintelend
Aanmerkingen aróme de bouche en afdronk:


- - - - -
  Tot de 5 streepjes de achterpagina markeren.

Beste wijnproever, de voor- en achterpagina hierboven zijn zeer gemakkelijk met de printer uit deze site te halen:
1. Vanaf de  2 (twee) - - streepjes met de "muis" de voorpagina markeren
tot aan de  3 (drie) - - - streepjes en met "selectie" uitprinten en
2. Hierna vanaf  4 (vier) - - - - streepjes de achterpagina markeren tot aan  5 (vijf) - - - - - streepjes
en het omgedraaide blad onderst te boven! (op zijn kop terugplaatsen in de bladtoevoer van de printer)
en met "selectie" printen.


Het is aan de tijd goede* wijn te drinken
(* De Weinschenker)
Proost   Zum Wohle   Prosit   Salute   Cherio   Sante
Flessenpost naar De Weinschenker
De Weinschenker2004